Jakub Brodacki

Chorągiew Ziemska Smoleńska 5 stycznia 1633 roku

Wykaz pocztów w układzie alfabetycznym (wg nazwisk),
łącznie z tymi posesjonatami, którzy służyli pod znakami zaciężnymi
Straty poniesione podczas oblężenia (po 5 stycznia 1633 roku)

Więcej na stronie http://smolensk.alchymista.pl

Dane oparte o rękopisy:

1.    Archiwum Głównego Akt Dawnych:

       a) zespołu Archiwum Radziwiłłowskiego, dział II, tom 8, nr 1098;

       b) Sumariusz Metryki Litewskiej tom VII;

       c) zbioru z Muzeum Narodowego rkps nr 955;

2.    Biblioteki Jagiellońskiej nr 906.

    Rękopis AR,II, t.8, 1098 omówił po raz pierwszy Bernard Ostrowski w artykule pt. Pospolite ruszenie szlachty smoleńskiej w XVII wieku, w: „Acta Baltico-Slavica”, t. XIII, 1980. Jest to rejestr szlachty przybyłej na pospolite ruszenie przed 5 stycznia 1633 roku, tego dnia bowiem Aleksander Gosiewski wojewoda smoleński opuścił Smoleńsk, aby donieść królowi o sytuacji na ścianie moskiewskiej i osobiście dopilnować organizacji odsieczy.

    Sumariusz Metryki Litewskiej zawiera spis zawartości poszczególnych ksiąg Metryki Litewskiej, której większa część znajduje się w Moskwie. Sumariusz nie nadaje się jako źródło dot. geografii województwa, pomaga natomiast w weryfikacji osób, wymienionych w rejestrze. Rękopis BJ 906 zawiera także niepełny spis osób, którym nadano lenna w latach 1621-1632, co również pomaga w weryfikacji osób, wymienionych w rejestrze (z rękopisu jako pierwszy korzystał prof. Andrzej Rachuba w wydanych ostatnio Urzędnikach... ziemi smoleńskiej i województwa smoleńskiego). Dla weryfikacji okazjonalnie użyłem Zbioru z Muzeum Narodowego w AGAD nr rkps 955.

   Organizacja pospolitego ruszenia smoleńskiego została szczegółowo omówiona przez Ostrowskiego i Rachubę. Dla porządku zwrócimy jednak uwagę na następujące fakty:

    Uważny czytelnik dostrzeże ciekawe prawidłowości. W rejestrze część obywateli jest obecna zarówno z czeladnikami, jak i z gospodarzami, inni tylko z gospodarzami. Wśród nieobecnych zwracają uwagę ci, którzy oprócz gospodarzy wystawiali czeladników. Być może czeladnik służył w zastępstwie dowódcy pocztu. Byli jednakże i tacy, którzy nie przybyli i nie przysłali w zastępstwie czeladników. Wśród obecnych, niektórzy mają czeladników, ogromna rzesza natomiast służy samopas. Wielu nieobecnych przysyłało w zastępstwie najemników. Kilkudziesięciu obywateli smoleńskich służyło w obecnych w Smoleńsku chorągwiach zaciężnych. Nie wiemy, dlaczego nie wystawili na swoje miejsce czeladników.

    Problem osadnictwa w województwie smoleńskim w latach 1611-1654 jest tematem mojej przyszłej pracy doktorskiej. W planach bieżących jest opublikowanie w internecie listy smoleńszczan, która będzie z czasem uzupełniana o nowe informacje. Zwracam się ze szczególną prośbą do wszystkich czytelników o poprawki, uzupełnienia, a także o odpisy względnie kopie (ksero lub elektroniczne) dokumentów i map, dot. województwa smoleńskiego z tego okresu, jak również z okresów późniejszych, kiedy województwo wpadło w ręce Moskwy, zaś część szlachty uznała cara za swego pana, część natomiast dochowała wierności Rzeczypospolitej, tworząc coś w rodzaju „wirtualnego” województwa smoleńskiego z osobnym sejmikiem. Bardzo pomocne byłyby np. dokładne mapy topograficzne z czasów poprzedzających kolektywizację, a także indeks nazw miejscowych – jeżeli takowy istnieje.

    Oddając do użytku publicznego niniejszy spis mam nadzieję, że okaże się on przydatny dla genealogów-amatorów w poszukiwaniach ich starodawnych korzeni.

 

Warszawa, dn. 17 października 2003 r.

 

Kolej- ność w rejestrze

Czyj poczet:

urząd

Obecny / nieobe- cny

Czelad- ników

gospo- darzy

zabici

Dodatkowe źródła

imię

Nazwisko

-

Krzysztof

Adamowicz

[i]-

0

0

0

 

 

143

Fiedor

Andruszewicz

-

1

0

0

-1 (zabity)

BJ 906, s. 5, poz. 186

7

Andrzey

Anforowicz

Woyski rzeczycki, pułkownik-kwatermistrz[ii]

1

1

1

-1 (czeladnik)

SML t. VII k. 270v poz. 3, 16, k.272v poz. 5

-

-

Arciszewski

[iii]-

0

0

0

 

 

-

-

Azanczewski

[iv]-

0

0

0

 

BJ 906, s. 4, poz. 83 (pani Azanczewska)

160

Piotr

Badowski

-

0

1

1

Czeladnik raniony

BJ 906, s. 3 (Paweł)

92

Maciei

Bernacki

-

0

1

1

 

SML t. VII k. 236 poz. 249

75

Andrzey

Bernacki

-

0

1

0

 

SML t. VII k. 232v poz. 97

32

-

Bernardyni

Obrona klasztorna

0

8

0

 

 

13

Krzysztof

Biedrycki

Komornik JKM, bywszy rotmistrz, pułkownik-kwatermistrz[v]

1

1

1

-1 (czeladnik), „a drugi zginął”(?)

 

121

Stanisław

Bielanowski

-

1

0

0

 

SML t. VII k. 270 poz. 3

-

[Hrehory?]

Bielkiewicz

[vi]-

0

0

0

 

BJ 906, s. 4 poz. 175

85

Jakub

Bielski

-

1

0

1

 

O jakimś Bielskim SML t. VII k. 270v poz. 15

107

Stefan

Bielski

-

1

1

1

 

72

Stanisław

Boguszewski

[vii]-

0

1

1

 

BJ 906 s. 3 poz. 31

21

Krzysztof

Boniecki vel Buyniecki

Pułkownik-kwatermistrz[viii]

1

1

1

 

BJ 906 s. 4 poz. 171; SML t. VII k. 269 poz. 4, k. 270v poz. 21

39

-

Borowska kniahini

Podstolina żmuycka [żmudzka]

0

0

1

 

SML t. VII k. 233 poz. 124, k. 236v poz. 271, k. 269v poz. 12

150

Hrehory

Borysow

-

1

0

0

 

SML t. VII k. 230 poz. 31

80

Andrzey

Braciszewski

-

1

0

0

-1 (zabity)

 

48

Andrzey

Brylewski

-

1

1

0

Czeladnik postrzelony

 

61

[Krzysztof?]

Burzyński

-

1

1

1

 

BJ 906 s. 4 poz. 139

136

Alexander

Buszyński [Buczyński?]

[ix]-

0

0

1

 

BJ 906 s. 5 poz. 184

172

Stanisław

Buyno

-

0

0

1

 

BJ 906 s. 4 poz. 137; SML t. VII k. 232v poz. 101

58

Janusz i Ostafiian

Bykowscy

[x]-

0

0

2

 

 

69

Jerzy

Chalucin

-

1

0

0

 

 

91

Jerzy

Chalucin młody

-

1

0

0

 

 

144

Andrzey

Chodykowski

-

1

0

0

Jeden z Chodykowskich postrzelony

 

196

Opanas

Chodykowski

Z „z bracią ubogich trzema osób 4 y za Pana Boguszewskiego

4

0

0

 

 

173

Maciei

Choynski [Choiński?]

[xi]-

0

0

1

 

 

131

Hrehory

Chudoley

-

1

0

0

 

 

153

Siemion

Chudoley

-

1

0

0

 

 

37

Heronim [Hieronim]

Ciechanowicz

Podsędek smoleński

0

2

2

 

BJ 906 s. 5 k. 219; SML t. VII k. 184, k. 269 poz. 1, 5, k. 270v poz. 6-7

62

Alexander

Ciechanowicz

-

0

1

1

 

 

68

Paweł

Ciechanowicz

-

1

0

1

 

 

36

Jan

Ciechanowiecki

Sędzia ziemski orszański

0

1

1

 

 

135

Ihnat z synem

Czarny

Kozak doński „duniec”

2

0

0

 

 

25

Stanisław

Czasławski [Czesławski?]

Strażnik[xii]

1

0

1

 

BJ 906 s. 5 poz. 203

146

Wołodymier

Czoborow

-

1

0

1

 

 

188

Waleryan

Daniecki

-

1

0

1

 

 

-

-

Dąbrowski

[xiii]-

0

0

0

 

SML t. VII k. 270v poz. 2, k. 273 poz. 5

15

Wacław

Denisowicz

Pułkownik-kwatermistrz[xiv]

1

1

0

 

 

180

Mikołay

Dereżyński

-

1

0

0

 

 

102

Michał y Mikołay

Dmuchowscy

-

2

0

0

 

 

70

Stefan

Dobromirski [Dobromilski?]

-

1

0

0

 

SML t. VII k. 232v poz. 105

89

-

Dołmatow [Dołmat?]

-

0

1

0

 

SML t. VII k. 232 poz. 85; k. 235 poz. 201

31

-

Dominikanie

Obrona klasztorna

0

6

0

 

 

1

Samuel

Drucki-Sokoliński

Podwojewodzi smoleński, przełożony na miejscu wojewody[xv]

0

1 (Jan Borowski)

1

 

 

184

Woyciech

Drzewiecki

-

1

0

1

 

SML t. VII k. 236 poz. 265

47

Daniel

Dubiński

-

1

4

1

 

BJ 906 s. 3 poz. 12 (Andrzej)

124

Hrehory

Dubrowski

-

1

0

0

 

SML t. VII k. 234 poz. 171 (Fiodor)

40

Krzysztof

Eydziatowicz

Pisarz grodzki

1

1

1

2 wzięto do niewoli „czeladników” (prawdopodob. Gospodarza i czeladnika)

BJ 906 s. 5 poz. 241, 249

16

Krzysztof

Falimirz

Lantwóyt smoleński, Pułkownik-kwatermistrz[xvi]

1

0

1

 

 

-

[Otto?]

Finkin vel Finkien

[xvii]-

0

0

0

 

SML t. VII k. 232 poz. 80

-

-

Ganecki

[xviii]-

0

0

0

 

 

-

[Stefan?]

Gikont

[xix]-

0

0

0

-1? (gospodarz zabity)

BJ 906 s. 3

82

Kasper

Głuszyński

-

0

0

1

-1 (gospodarz zabity)

 

56

Jerzy

Gorzuchowski vel Grzechowski

-

0

1

1

-1 (któregoś Gorzuchowskiego zabito?)

SML t. VII k. 233 poz. 119

57

Jan

Gorzuchowski vel Grzechowski

-

0

1

1

SML t. VII k. 269v poz. 1; k. 270v poz. 17 (jakiś Gorzuchowski)

29

Alexander

Gosiewski

Wojewoda smoleński

0

0

3

 

SML t. VII k. 235v poz. 229, k. 269 poz. 9, k. 269v poz 12, k. 270 poz. 8-9, k. 272 poz. 33-34

4

Mikołay

Gosiewski

Podkomorzy smoleński, pułkownik-kwatermistrz[xx]

1

3

1

 

BJ 906 s. 3 fol. 33; SML t. VII k. 235 poz. 212, k. 236 poz. 258 (jakiś G.)

6

Marcyan

Gosiewski

Woyski smoleński, pułkownik-kwatermistrz[xxi]

1

8

1

 

SML t. VII k. 271v poz. 29

198

Wacław

Grusza

-

1

0

0

-1? (zaginiony)

 

192

Mateusz

Grzybowski

[xxii]-

0

0

1

 

BJ 906 s. 4 poz. 176

2

Malcher

Gudziewski

Horodniczy smoleński, przełożony na miejscu wojewody[xxiii]

0

4

1

 

BJ 906 s. 3 poz. 37; SML t. VII k. 269v poz. 14-15, k. 272v poz. 2

175

-

Gurski [Grarski?]

-

0

1

1

-1 (czeladnik)

 

127

-

Hermanowicz

„po wyściu dwu czwieci w służbie”

1

1

1

 

SML t. VII k. 231 poz. 16

-

-

Horanski vel Orański

-

0

1

0

-1 (czeladnik)

 

19

Ofanasiei

Ingildieiow

Pułkownik-kwatermistrz[xxiv]

1

1

1

 

SML t. VII k. 229 poz. 5

81

Adam

Jachałowicz

-

1

0

1

 

 

86

Piotr

Jahuszkin

-

1

0

1

 

 

149

Fiedor

Jendawurow

-

1

0

0

 

 

181

Gabryel i Jan

Jukawscy

-

2

0

0

 

BJ 906 s. 4 poz. 136

130

Borys

Jumin

Kozak doński „duniec”

1

0

0

 

 

133

Iwan

Kalenow

-

1

0

1

 

 

-

-

Kaliszewski [Kaliszczowski?]

[xxv]-

0

0

0

 

SML t. VII k. 232v poz. 98

171

Alexander

Kamieński

-

0

0

1

 

SML t. VII k. 229v poz. 14

33

Marcin

Karliński

Chorąży ziemski smoleński

0

2

2

-1 (gospodarz)

BJ 906 s. 4 poz. 159; SML t. VII k. 235v poz. 215, 217 (Wojciech)

42

Zygmunt

Kazanowski

Starosta kokenhauski

0

2

1

 

 

43

Stanisław

Kazanowski

Starosta krosiński

0

1

1

 

BJ 906 s. 3

177

-

Kęsicki

[xxvi]-

0

0

1

 

 

-

-

Kieszkowski

[xxvii]-

0

0

0

 

 

88

-

Kirhorowie vel Kirkorowie

-

0

1

1

 

BJ 906 s. 5 poz. 241 (Gabriel)

14

Woyciech

Kisarzewski

Pułkownik-kwatermistrz[xxviii]

1

1

1

Czeladnik postrzelony

SML t. VII k. 233v poz. 151, 152, k. 236 poz. 255

187

-

Kołakowski

-

0

0

1

 

 

112

-

Komar

-

1

0

0

 

BJ 906 s. 4 poz. 173

113

-

Komar młody

-

1

0

1

 

 

28

Jan

Kopański

Strażnik[xxix]

1

0

1

 

 

99

-

Korsak

-

1

1

1

-1 (czeladnik)

SML t. VII l. 234 poz. 163, k. 235 poz. 213 (Bohdan i Stefan)

87

Orlih

Korzeniewski

-

1

0

1

 

 

59

Dyonizy

Kozigorski

[xxx]-

0

0

3

 

BJ 906 s. 3 poz. 19; SML t. VII k. 270v poz. 15

-

-

Kraiewski

[xxxi]-

0

0

0

 

SML t. VII k. 232 poz. 54 (Andrzej i Szczęsny), 82

128

[Jan?]

Kraskowski

„po wyściu dwu czwieci w służbie”

1

1

2

 

BJ 906 s. 3 poz. 31; SML t. VII k. 232v poz. 9; k. 270 poz. 5

157

Sebastyan

Krasowski

-

1

0

0

 

 

158

Piotr

Krasowski

-

1

0

0

 

 

159

Jarosz

Krasowski[xxxii]

-

1

0

0

 

 

110

-

Krukowscy

-

2

0

0

 

 

189

Siemion

Krukowski

-

1

0

0

 

SML t. VII k. 270v poz. 13 (jakiś Krukowski)

195

Stefan

Krukowski

-

1

0

0

 

 

-

Zdan

Krukowski

[xxxiii]-

0

0

0

 

 

65

Bernar

Kruszyński

-

0

1

1

Czeladnik raniony

 

71

Andrzey

Krywicki

-

1

0

1

 

SML t. VII k. 273 poz. 5

44

Heronim

Krzemieniewski

Sekretarz JKM

0

1

1

 

SML t. VII k. 231v poz. 61, k. 270v poz. 10, 12

-

[Marcin? Jan?]

Kublicki [Kulbacki?]

[xxxiv]-

0

0

0

 

BJ 906 , s. 3, s. 4 poz. 177

114

[Iwan?]

Kudżin

-

1

0

1

 

BJ 906 s. 4 poz. 84

-

Piotr[?]

Kulesza

[xxxv]-

0

0

0

-1? (zabity gospodarz)

BJ 906 s. 5 poz. 223

22

Jan

Kunowski

Pułkownik-kwatermistrz[xxxvi]

1

1

1

 

 

111

-

Kurczewski

-

1

0

0

-1 (zabity)

 

193

Alexander

Kuzminski

-

1

0

0

-1 (jeden z Kuzminskich zabity)

SML t. VII k. 273 poz. 8

194

Paweł

Kuzminski

-

1

0

0

 

 

197

Samuel

Kuzminski

-

1

0

0

 

 

155

Jan

Kuzmiński

Zięć nieboszczyka Ginia

1

0

0

 

 

73

Samuel

Legowicz

-

0

1

0

 

 

137

Roman

Leszowicz

-

1

0

0

 

BJ 906 s. 4 poz. 135

-

[Maciej?]

Loda

[xxxvii]-

0

0

0

 

SML t. VII k. 233 poz 140

54

-

Loff

-

1

0

0

 

 

104

Konstanty

Łopacin [Łopatowicz?]

-

1

0

0

 

BJ 906 s. 5 poz. 249

162

Hrehory

Łukianowicz

-

1

1

0

 

BJ 906 s. 5 poz. 202

-

-

Łyhoszyn

[xxxviii]-

0

0

0

 

 

-

[Piotr?]

Mahaliński vel Makaliński

[xxxix]-

0

0

0

 

BJ 906 s. 5 poz. 219

-

[Stanisław?]

Maharewicz [Makarewicz]

[xl]-

0

0

0

 

SML t. VII k. 230 poz. 24

138

-

Maharzarowicz

-

1

0

0

 

 

-

-

Maliszewicz

[xli]-

0

0

0

-1?! (zabity gospodarz)

 

49

Andrzey

Małyszka

-

1

1

1

 

 

179

Jan

Małyszka

[xlii]-

0

0

1

 

 

46

Andrzei

Mankowski

Sędzia woyskowy i chorąży[xliii]

0

0

1

 

 

-

-

Mesczeryn vel Masczeryn

[xliv]-

0

0

0

-1? (czeladnik zabity)

SML t. VII k. 232 poz. 89

20

-

Miałykoszow

Pułkownik-kwatermistrz[xlv]

1

1

1

 

 

-

-

Miastkowski

[xlvi]-

0

0

0

 

 

-

-

Michałowski

[xlvii]-

0

0

0

 

 

18

Tymofiei

Mikulin

Pułkownik-kwatermistrz[xlviii]

1

0

1

 

 

95

Potap

Mikulin

-

1

0

1

 

 

50

-

Minkowski

-

1

0

1

 

 

-

-

Mleczko

[xlix]-

0

0

0

 

 

190

Maciey

Modzelewski

-

1

0

1

 

 

17

-

Mokrzycki

Pułkownik-kwatermistrz[l]

1

1

1

 

 

52

Stanisław

Morkiewicz[li]

-

1

0

1

 

 

38

Piotr

Mrowiński

Podstoli smoleński

0

1

1

 

 

122

Jakub z synem

Nieciecki

-

2

0

0

 

 

170

-

Novacki

-

0

1

0

 

 

152

Tymofiei

Nowicki

-

1

0

0

 

 

26

Woyciech

Nowoszyński

Strażnik[lii]

1

0

1

 

 

100

Piotr

Obremski

-

1

0

1

-1 (Obremski zabity)

 

176

-

Obremski

jenerał

0

0

1

 

 

126

-

Ołdakowski

„po wyściu dwu czwierci w służbie

1

1

1

 

 

166

Bracia

Orłowie

-

2

0

0

 

 

164

Ysay [Izajasz?]

Orzeł

-

1

0

0

-1 (jednego Orła zabito ale którego?)

 

165

Mikołay

Orzeł

-

1

0

0

 

83

-

Otferciutczow [?]

-

1

0

1

 

 

167

-

Otmenk

[liii]-

1

1

1

 

 

-

-

Otroszkiewicz

[liv]-

0

0

0

 

BJ 906 s. 4 poz. 178

106

Bazyli

Ozaięczewski

-

1

1

2 (z bratem)

 

 

132

Jan

Ozaięczewski

-

0

0

1

 

 

74

Andrzey

Ozierow

-

1

0

1

 

 

93

-

Pankiewicz

-

1

0

0

 

 

118

-

Parcewski

 

1

0

1

 

 

30

Piotr

Parczewski

Administrator Biskupstwa Smoleńskiego

1

10

0

 

 

9

Jan

Pasek

Sędzia grodzki smoleński, pułkownik-kwatermistrz[lv]

1

2

1

Pasek postrzelony w piersi, kula została.

BJ 906 s. 4 poz. 167

76

Onikiey

Paszkiewicz

jenerał

1

0

1

„posieczono”

 

-

Mikołai

Paszkiewicz

-

1

0

0

-1 (postrzelony umarł)

 

163

Stanisław

Pawłowski

-

1

0

1

 

SML t. VII k. 235v poz. 224 (jakiś Pawłowski)

63

-

Pawłowski

-

1

0

0

 

-

-

Pierszko vel Pieryszko

[lvi]-

0

0

0

 

BJ 906 s. 5 poz. 262

129

-

Pierwynawalow [Szierwynawalow?]

Kozak doński „duniec”

1

0

0

 

 

109

Woyciech z synem

Pleskaczewscy

-

2

0

0

 

BJ 906 s. 3 poz. 131

161

Woyciech

Pleskaczewski

-

1

0

0

 

 

119

-

Poniatowski

-

0

1

1

 

SML t. VII k. 269 poz. 3; k. 272 poz. 1

78

Jerzy

Potemkin

-

1

0

1

 

SML t. VII k. 229v poz. 10 (Fiodor), k. 236 poz. 251

79

Siemion

Potemkin

-

1

0

1

 

 

98

Stefan

Pożyrewski [Pużyrewski?]

-

1

0

0

 

 

154

Alexander

Prażewski

-

1

0

0

 

 

125

-

Puciata

Instygator „po wyściu dwu czwierci w służbie”

1

1

1

 

BJ 90 s. 3 poz. 14, s. 6 s. 5 poz. 187 (jacyś Puciatowie)

140

Fiedor

Puciata

-

1

0

0

 

142

Marcin

Puciata

-

1

0

0

 

141

Jan y Jarosz

Puciatowie

-

2

0

0

 

105

Sidor

Pużyrewski [Pożyrewski?]

-

1

0

0

 

 

145

Sylwester

Pużyrewski [Pożyrewski?]

-

1

0

0

 

BJ 906 s. 4 poz. 172

84

Jahow

Pyżow

-

1

0

1

 

 

-

-

Radziszewski

[lvii]-

0

0

0

 

SML t. VII k. 270 poz. 4

-

-

Rarog

[lviii]-

0

0

0

-

 

5

Alexander

Reut

Stolnik smoleński, pułkownik-kwatermistrz[lix]

1

3

1

Reut ranny, „czeladzi 3 wzięto a dwu raniono”(?)

SML t. VII k. 235v, k. 269v poz. 21

178

-

Rowicki

[lx]-

0

0

1

 

 

-

Alexander

Rowiński

[lxi]-

0

0

0

 

SML t. VII k. 233 poz. 115, 139

12

Wolter

Rożen

Bywszy rotmistrz JKM, pułkownik-kwatermistrz[lxii]

1

2

0

-1 (czeladnik)

SML t. VII k. 233 poz. 139

148

Andrzey

Rubiec

-

1

0

0

 

 

116

-

Rzepkowski

-

1

0

0

 

SML t. VII k. 234v poz. 190

-

-

Rzęzicki

[lxiii]-

0

0

0

 

 

-

-

Samowski

[lxiv]-

0

0

0

 

 

108

Piotr

Samszon

-

1

0

1

 

 

103

Mateusz

Sawicki

-

1

0

1

 

BJ 906 s. 5 poz. 183

-

[Jan?]

Sczechowski

[lxv]-

0

0

0

 

BJ 906 s. 3

-

-

Selatycki vel Sielaticki

[lxvi]-

0

0

0

 

SML t. VII k. 231v poz. 66, k. 270 poz. 10

96

Alexander

Sepliński

-

1

0

0

 

BJ 906 s. 14 poz. 133 (różni Seplińscy)

134

Iwan

Sierheiow

-

1

0

0

 

 

156

-

Siłakniażyn

-

1

0

1

 

BJ 906 s. 3 poz. 13

115

-

Skuharewski

-

1

0

0

 

 

94

-

Sokołowski

-

1

0

0

-1 (zabity)

SML t. VII k. 236 poz. 260

-

-

Staryszewski

[lxvii]-

0

0

0

 

 

120

-

Stefanowicz

-

1

0

1

 

 

64

Mikołai

Storański

-

0

1

1

 

 

23

Maciey

Stryżewski

Pułkownik-kwatermistrz[lxviii]

1

1

1

Stryżewski postrzelony, -1 (gospodarz)

BJ 906 s. 3 poz. 12

117

-

Szabławiński

-

1

0

0

 

 

169

Iwan

Szczerbah

-

1

0

0

 

 

27

Jan

Szeliga

Strażnik[lxix]

1?

0

1

 

 

24

Jan

Szeptunowski

Pułkownik-kwatermistrz[lxx]

1

0

0

-1 (czeladnik)

SML t. VII k. 235 poz. 206

147

Łukasz

Szlawski

-

1

0

0

 

 

-

[Jakub?]

Szmurłowski

[lxxi]-

0

0

0

 

BJ 906 s. 3

185

Łazar

Szwanski

-

1

0

0

 

 

67

Andrzey

Święcicki

-

1

0

1

 

SML t. VII k. 236 poz. 254, k. 296 poz. 253 (jacyś Święciccy), k. 273 poz. 6

-

-

Tatarzyn

[lxxii]-

0

0

0

 

 

101

Symon

Tatomirski vel Tatamierski

Zastępstwo „aż dwu części za Pana Denisowicza”

1

0

0

 

SML t. VII k. 231 poz. 57 (razem z Andrzejem), k. 231v poz. 65

186

-

Toharski

[lxxiii]-

0

1

1

 

 

-

[Zygmunt?]

Tomaszewski

-

1

0

0

-1? (zaginiony)

BJ 906 s. 4 poz. 138

90

-

Tratewski vel Tracewski

-

1

0

0

Raniony

 

123

Jan

Trosnicki

-

1

0

0

-1 (zabity)

 

139

Gabriel

Trubnisiow

-

1

0

0

 

 

182

Konon, „samoczwart z synami”

Trunia vel Truniowski

-

4

0

0

-1 (Trunia ojciec)

BJ 906 s. 4 poz. 174

-

-

Turnicki

[lxxiv]-

0

0

0

 

 

66

Konstanty

Uhlik vel Uchlik

-

0

0

1

 

SML t. VII k. 232v poz. 107-108, k. 233 poz. 126 (Jan i Adam)

174

-

Ulfow

-

0

0

1

 

 

51

Adam

Wierzchowski

-

1

1

1

 

BJ 906 s. 3 poz. 39; AGAD Zb. z MN 955

3

Jakub Piotr vel Piotr Jakub

Woiewódzki

Porucznik roty husarskiej woj. Smoleńskiego, przełożony na miejscu wojewody[lxxv]

0

1

1

 

BJ 906 s. 3 poz. 22, s. 4 poz. 88, k. 231v poz. 67 (jakiś Wojewódzki), k. 270v poz. 5 (jakiś Wojewódzki)

11

Jan

Woiewódzki

Sędzia woyskowy na Smoleńsku, pułkownik-kwatermistrz[lxxvi]

1

2

1

 

SML t. VII k. 233 poz. 122; BJ 906 s.3, s. 4 poz. 170

45

Maciei

Woiewódzki

-

0

0

1

-1 (zabity)

SML t. VII k. 233 poz. 123, BJ 906 s. 4 poz. 85

41

Jakub

Wonlar

Budowniczy smoleński

1

1

1

 

SML t. VII k. 230v poz. 44

8

Mikołay

Woroniec

Pisarz ziemski smoleński, pułkownik-kwatermistrz[lxxvii]

1

3

1

-1 (czeladnik)

BJ 906 s. 4 poz. 173; SML t. VII k. 271v poz. 25

60

Andrzey

Woyszho [Woysza?]

-

1

0

1

Gospodarz posieczony

 

168

-

Wronowski

Za Surowcową

0

1

0

 

 

151

Zygmunt

Wroński

-

0

1

1

 

BJ 906 s. 5 poz. 219; SML t. VII k. 235 poz. 208

35

Waleryan

Wyleżyński vel Wieleżyński

Sędzia ziemski smoleński

0

1

1

 

BJ 906 s. 3 poz. 36, s. 5 poz. 269; AGAD. Zb. z MN 955

55

Jan

Zaiezierski

Podpisek ziemski[lxxviii]

0

0

1

 

BJ 906 s. 3 poz. 33

77

Alexander

Zaiezierski

Zastępstwo za Dybowskiego[lxxix]

1

0

1

 

 

97

[Stefan?]

Zaleski

-

1

0

0

(postrzelony)

BJ 906 s. 3 poz. 40

-

-

Zaleski

[lxxx]-

0

0

0

 

BJ 906 s. 5 poz. 204; SML t. VII k. 236 poz. 237 (Jan)

53

Adam

Zaremba

mierniczy

1

2

1

 

 

10

Zacharyasz

Zarucki

Rotmistrz JKM, pułkownik-kwatermistrz[lxxxi]

1

1

1

Czeladnik postrzelony, -1 (gospodarz)

 

34

Samuel

Zienowicz vel Zienkowicz

Chorąży mścisławski

0

1

3

-1 (gospodarz)

SML t. VII k. 235 poz. 207, k. 236 poz. 244, k. 272 poz. 36

191

Jan

Zubrycki

Jenerał, razem z zięciem, Andrzejem Chociłowskim Rubcem

2

0

0

 

 

183

Kuzma

Zyrkowicz vel Żyrkowicz

-

1

0

0

-1 (czeladnik)

BJ 906 s. 4 poz. 140

-

-

Żaba

[lxxxii]-

0

0

0

 

 

-

-

Żebrowski

[lxxxiii]-

0

0

0

 

SML t. VII k. 232v poz. 96, k. 233 poz. 116

-

-

Żuk

[lxxxiv]-

0

0

0

 

 

 


[i] Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[ii] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[iii] Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[iv] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[v] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[vi] Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[vii] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[viii] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[ix] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał czeladnika.

[x] Jeden Bykowski (który?) służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Nie wiemy, dlaczego obaj nie przysłali na swoje miejsce czeladnika (względnie czeladników).

[xi] Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xii] Wybrany na czas pospolitego ruszenia. Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika (strażnik miał jakiś szczególny przywilej?).

[xiii] Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[xiv] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xv] Wybrany na czas pospolitego ruszenia. Porucznik Chorągwi Króla Jegomości, faktycznie obecny w Smoleńsku ale nie w ramach pospolitego ruszenia.

[xvi] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xvii] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xviii] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xix] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xx] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xxi] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xxii] Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xxiii] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xxiv] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xxv] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xxvi] Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xxvii] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xxviii] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xxix] Wybrany na czas pospolitego ruszenia. Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Zapiska zatem niezrozumiała (strażnik miał specjalne przywileje?).

[xxx] Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Miał aż trzech gospoadarzy, więc przypuszczalnie darowano mu brak czeladnika.

[xxxi] Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[xxxii] Nadpisany nad Piotrem Badowskim.

[xxxiii] Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xxxiv] Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xxxv] Służył jako chorąży w Chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[xxxvi] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xxxvii] Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[xxxviii] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xxxix] Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[xl] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xli] Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[xlii] Prawdopodobnie to on właśnie Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xliii] Służył jako chorąży w Chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, nie w szeregach pospolitego ruszenia. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xliv] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xlv] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xlvi] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xlvii] Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[xlviii] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[xlix] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[l] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[li] Pasierb pana Wierzchowskiego.

[lii] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[liii] Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[liv] Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[lv] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[lvi] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[lvii] Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[lviii] Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[lix] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[lx] Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[lxi] Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[lxii] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[lxiii] Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[lxiv] Chorąży roty husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[lxv] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[lxvi] Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[lxvii] Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[lxviii] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[lxix] Wybrany na czas pospolitego ruszenia. W rejestrze wpisany jako obecny, podczas gdy służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[lxx] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[lxxi] Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika. Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[lxxii] Służył w nieznanej chorągwi kozackiej. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[lxxiii] Służył w chorągwi husarskiej ojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[lxxiv] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[lxxv] Wybrany na czas pospolitego ruszenia. Porucznik roty husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia.

[lxxvi] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[lxxvii] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[lxxviii] Służył w chorągwi Króla JM, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[lxxix] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Zapiska o jego obecności nie jest zrozumiała. Wzięty do niewoli podczas wycieczki przeciw Moskalom.

[lxxx] Nie wiadomo, czy nie tożsamy z Zaleskim wymienionym w rejestrze. Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[lxxxi] Wybrany na czas pospolitego ruszenia.

[lxxxii] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[lxxxiii] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.

[lxxxiv] Służył w chorągwi husarskiej wojewody smoleńskiego, zatem obecny w Smoleńsku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Przypuszczalnie miał obowiązek służyć osobiście, bez gospodarza. Nie wiemy, dlaczego nie przysłał na swoje miejsce czeladnika.


(c) 2003 by Jakub Brodacki. Umieszczono za zgodą autora. Więcej informacji: http://smolensk.alchymista.pl