Strona
domowa
Rodziny
Gosiewskich

Spis tresciWyslij poczteNa tej stronie


idz do goryOgólne informacje

W Polsce są dwie grupy wsi "Gosie". Grupa wsi "Gosie" znajduje się w okolicach Zambrowa. Tam też występuje duże skupisko żyjących do dzisiaj rodzin Gosiewskich. Oprócz tego jest też wieś Gosie koło Różana.

Wieś Gosie k Zambrowa

Mapa okolic wsi Gosie koło ZambrowaJest to naprawdopodobniejsze miejsce z którego wywodzi się ród Gosiewskich. W skład tej grupy wchodzą wsie Gosie Duże i Gosie Małe a historycznie również były to Gosie Leśnica, Gosie-Wybrany, Gosie-Sokolałąka i kilka innych. Historia tej grupy wsi znajduje się poniżej w materiałach źródłowych. Warto do nich zajrzeć, gdyż pośrednio wskazuje ona na źródłosłów nazwiska Gosiewski. Aby obejrzeć mapę okolicy kliknij na miniaturowej mapce po lewej stronie. 

 

Wieś Gosie k. Różana

Wieś Gosie pod Różanem to obecnie mała kolonia połączona ze wsią Małki. Należy jej szukać na dokładnych mapach pomiędzy Małkami a Chrzanowem k. Rzewnia niedaleko Różana. Jest to 5km na południowy wschód od Różana. Dojazd samochodem: kilka kilometrów przed Różanem na drodze z Warszawy jest mały drogowskaz "Gosie 2 >>>". Stamtąd polną drogą. Inna możliwość to dojazd przez Rzewnie. Aby obejrzeć mapę okolicy kliknij na mapce po lewej stronie.

Byłem w tej wsi, to kilka zadbanych domów leżących nad niewielką dolinką przy lasach na terenie koła łowieckiego "Narew". W samej wsi Gosie nie mieszkają już żadni Gosiewscy. Jedna rodzina Gosiewskich mieszka podobno w Małkach ale do nich na razie nie dotarłem.

Mam zrobione kilka zdjęć z tej wsi, niedługo umieszczę je na tych stronach.

Mapy zostały wykonane za pomocą programu Microsoft Auto Route 2001


idz do goryHistoria wsi Gosie w materiałach źródłowych

Bardzo dziękuję Markowi Milewskiemu za pomoc w dotarciu do materiałów źródłowych.

Obecnie w okolicy Zambrowa istnieją dwie wsie o nazwie Gosie: Gosie Duże i Gosie Małe. Otole wchodzą w skład Gosi Dużych; gospodarstwo rolne prowadzi tam St. Święcki, wnuk właściciela przedwojennego majątku (rozparcelowanego po wojnie, obecnie w części odkupionego). W bliskim sąsiedztwie znajduje się wieś Wybrany.

W Gosiach Dużych istnieje ok. 20 gospodarstw rolnych, nie zamieszkuje tam żadna rodzina Gosiewskich. W Gosiach Małych jest ponad 20 gospodarstw, zamieszkuje tam pięć rodzin Gosiewskich (niestety nie znam żadnej).

Poniżej zamieszczone są fragmenty opracowań, w których wymieniona jest informacja o Gosiach.

Źródła 1,     Źródła 2,     Źródła 3,     Odsyłacze do materiałów źródłowych


idz do goryŹródła 1 

W 1515 roku w Łomży książę Janusz I nadał 30 włók zwanych Łopieniste Pawłowi, Jakubowi i Gotardowi z Milewa (powstała wieś Milewo Sokolałąka w parafii Puchały). W 1423 roku książę Janusz I potwierdził sprzedaż przez Gotarda z Milewa Sokolejłąki 10 włók zwanych Łopieniste Wawrzyńcowi z Modzeli. W 1436 roku książę Bolesław IV nadał 10 włók Sokoladąbrowa, graniczących z Kołakami, Gotardowi z Milewa.[1]

Grupa wsi Gosie wzięła początek od Gotarda z Milewa, który około 1411 roku założył wieś Gosie Leśnica. W 1426 roku powstały Gosie Małystok Otole a w 1436 roku Gosie Sokolałąka. W 1462 roku odnotowano w aktach ziemskich łomżyńskich Stanisława herbu Bujno a w 1465 roku w tych samych aktach wystąpili Jan i Wojciech z Gosi. W 1469 roku w Łomży książęta Konrad, Kazimierz, Bolesław i Janusz II potwierdzili sprzedaż 2 włók w Gosiach Otolach szlachcicowi Andrzejowi z Prostek nad strugą Kołomyją z jednym brzegiem i częścią młyna w tej strudze.

W 1494 roku na części włók Kołómyji powstała wieś Gosie Wybrane, kupionych w tym roku przez Szczepana, Marka i Macieja z Gosiów.[2]


idz do goryŹródła 2  

Obok nad Leśnicą i w jej pobliżu powstały zalążki wsi: ……… grupa wsi (od Gotarda z Milewa: 1411 r.? – Gosie-Leśnica, 1426 r. – Gosie-Małystok-Otole, 1436 r. – Gosie-Sokolałąka).[3]

Gosie-Wybrany powstały zapewne w 1494 r. na części gruntów Kołomyji kupionych tego roku przez Szczepana, Marka i Macieja z Gosiów.[4]

……… można zestawić stosunkowo dokładny wykaz wsi, z których przybyli pierwsi i następni (bo nie wszystkie rody pochodzą od osoby pierwszego odbiorcy nadania) osadnicy drobnorycerscy. Reprezentowali oni ok. 40 rodów heraldycznych, spośród których najwięcej nowych osadników przysłali Bujnowie – Ślepowrońscy (pochodzi od nich ok. 26 nowych rodów, m.in. ……..Gosiewscy, ……..[5]

Z czasem, głównie w XVI wieku, większość rodów przyjęła nazwiska przymiotnikowe na –ski, –cki od nazw wsi, np. ………… Gosiewscy od wsi Gosie, którym dał początek Gotard, tj. Goś z Milewa.[6]

Tworzenie większych dóbr przypadło na sile w XVII w. ………. Do dawnych wsi drobnoszlacheckich w całości lub w części wykupionych (przez sąsiadów) m.in. należą: ………. Gosie-Otole, Gosie-Wybrany, ……..[7] 


idz do goryŹródła 3

Po Grunwaldzie (1410 r.) nastąpił wielki rozwój osadnictwa. Tych też lat sięgają początki prawie wszystkich wsi parafii Kołaki. ............

Już około1417 roku były rozdane ziemie po obu brzegach Leśnicy ...................

W tym czasie powstały również zalążki wsi Gosie-Leśnica i Zanie-Leśnica ...........

........ do 1436 roku rozdano ziemie, jakie jeszcze pozostały między wyżej wspomnianymi rzeczkami, dając początek wsiom: Gosi-Małystok-Otole (1428 r.), Leśniewo (Podłatki), Sokola Dąbrowa (Gosie Duże).

Później powstały tylko: Gosie-Wybrany (1494), ...........[8]

Od XV wieku wsiami chłopskimi były: ................ a następnie częściowo Gosie-Otole, Gosie-Wybrany, ...............

.................w drugiej połowie XVI wieku powędrował na Litwę Jan Gosiewski, którego syn Aleksander (zm. 1639), fundator kolegium jezuitów w Witebsku, doszedł do wysokiej wówczas godności wojewody smoleńskiego, a wnuk Wincenty (zm. 1662) został hetmanem polnym litewskim ..............

Inną wybitną postacią był Maciej Gosiewski (zm. 1683), generał artylerii litewskiej, który posiadał część wsi Gosie-Leśnica.[9]

 

Burgrabiami grodzkimi np. w Zambrowie byli: Szymon Saniewski z Gosi-Otoli – ok. 1728 roku, ............ Jakub Żebrowski z Gosiów-Wybranych, podsędek ziemski zambrowski w latach 1654 – 1665.[10]

 

Trzeci (w parafii Kołaki) pod względem wielkości był folwark Gosie Wybrany (450 morgów) z wsią o tejże nazwie. Następne miejsca zajmowały: Gosie-Otole (335 morgów), ……..

Najwięcej gospodarstw drobnoszlacheckich było w Guniach (41), Gosiach Dużych (40), ........ [11]

 

W 1634 roku w miejscowości Gosie Małe-Leśnica było 16 domów, a w Gosie Wybrany-Kołomyja 5 domów.

W 1796 r. w miejscowości Gosie Duże-Sokolałąka było 27 właścicieli, w Gosie Małe-Leśnica – 10 właścicieli, Gosie-Otole-Małystok – 1, Gosie-Wybrany-Kołomyja – 4.

W 1865 roku właścicieli gospodarstw było (odpowiednio: folwarków/szlacheckich/chłopskich): Gosie Duże-Sokolałąka (0/40/0), Gosie Małe-Leśnica (0/17/0), Gosie-Otole-Małystok (1/0/0), Gosie-Wybrany-Kołomyja (1/-/14).

W 1921 roku było (domów/mieszkańców): Gosie Duże-Sokolałąka (20/152), Gosie Małe-Leśnica (18/143), Gosie-Otole-Małystok (1/13), Gosie-Wybrany-Kołomyja (12/80).[12]


idz do goryOdsyłacze do materiałów źródłowych

[1] Czesław Brodziki. Ziemia łomżyńska do 1529 roku, s.95, W-wa 1999 r.

[2] Czesław Brodziki. Ziemia łomżyńska do 1529 roku, s.136

[3] Jerzy Wiśniewski. Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu XIV i w XV wieku, Studia Łomżyńskie tom I, s.62, PWN W-wa 1989 r.

[4] Jerzy Wiśniewski. Początek i rozwój ….... s.73

[5] Jerzy Wiśniewski. Początek i rozwój ….... s.80

[6] Jerzy Wiśniewski. Początek i rozwój ….... s.82

[7] Jerzy Wiśniewski. Początek i rozwój ….... s.100

[8] Jerzy Wiśniewski. Parafia Kołaki, zarys dziejów osadnictwa, s.148, Roczniki humanistyczne tom XXXII, zeszyt 2 – 1984r.

[9] Jerzy Wiśniewski. Parafia Kołaki ........ s.152

[10] Jerzy Wiśniewski. Parafia Kołaki ........ s.153

[11] Jerzy Wiśniewski. Parafia Kołaki ........ s.156

[12] Jerzy Wiśniewski. Parafia Kołaki …… s.162


idz do gory (c) by Marcin Gosiewski, See copyright notice