Interaktywne drzewo Genealogiczne Rodziny Gosiewskich

Przejdź od razu do indeksu interaktywnego drzewa

Na tej stronie:


idz do gory

Od czego zacząć

Drzewo zawiera dane blisko 1000 osób w kilkunastu poddrzewach. Przeglądanie wprost całego drzewa jest dość żmudne i nie ma praktycznie szansy w prosty sposób zorientować się w głównych liniach nie pomijając żadnej z nich. Polecam gorąco bardziej zorganizowany sposób szukania.

Jeżeli chcesz znaleźć konkretną osobę: 

Przejdż od razu do indeksu i tam użyj funkcji Edycja->Znajdź żeby odnaleźć daną osobę. 

Jeżeli chcesz się ogólnie zorientować w genealogii rodów Gosiewskich: 

Przejdź na stronę z opisem linii Gosiewskich. Stamtąd są odnośniki do poszczególnych poddrzew w drzewie gdzie możesz dokładnie sprawdzić kto należał do której linii. 

Jeżeli chcesz wydrukować sobie minimalny zestaw informacji zawierający kompletny zestaw drzew genealogicznych: 

Wydrukowanie wszystkich informacji to ponad 1000 stron tekstu. Jednak można wydrukować główne poddrzewa z odnośnikami do wszystkich pozostałych osób w drzewie. Przejdź na stronę z opisem linii rodu Gosiewskich do części 'poddrzewa drzewa genealogicznego'. Stamtąd przejdź po kolei do praprzodka każdej z kilku głównych podlinii i wydrukuj informację. Otrzymasz pełne drzewo zawierające blisko 1000 osób w którym można wyszukać określoną osobę. 

 


idz do gory

Jak korzystać z drzewa:

Drzewo genealogiczne składa się z dwóch części: indesku gdzie wszystkie osoby występujące w drzewach są wymienione posortowane według nazwiska i imienia, oraz właściwych drzew. W wersji jednostronicowej wszystkie drzewa są umieszczone jedno pod drugim w ogromnej stronie www, w zwykłej interaktywnej każde drzewo otwiera się osobno.

Jak czytać informacje o danej osobie?

Dane są wyświetlane w trzech częściach: drzewo przodków (na górze), pełne dane danej osoby (pośrodku) oraz drzewo potomków (na dole).

   /---pradziadek itp itd etc    <----- to co na górze to właśnie drzewo przodków
  /--babcia
  |  /--nie podano osoby <---------------- coś takiego jest wyświetlane jeżeli w bazie jest informacja
  |  |--pradziadek             o tylko jednym z rodziców (np tylko dziadek a brak informacji
  |--dziadek (ojciec matki)          o babci
 /--matka
 | /--babcia (matka ojca)
 | |--dziadek (ojciec ojca)
 |--ojciec

 OSOBA - imię, nazwisko i dane    <----- tu w kilku wierszach są informacje o osobie
 różne dane ...

 |--syn/córka             <----- a tu się zaczyna drzewo potomków
 | |--wnuk/wnuczka
 | \--wnuk/wnuczka
 |--syn/córka
 \--itp / itd / etc

Klikając na opisie danej osoby w drzewie przodków lub potomków przechodzimy do opisu i drzewa wybranego przodka lub potomka.

Ważna uwaga!!!

Jeżeli dana osoba występuje w drzewie przodków lub dzieci - to znaczy że ma też
swoje własne drzewo - zajrzyj w nie przed zgłaszaniem błędów


idz do gory

Warunki użytkowania, kontakt ze mną

Drzewo genealogiczne może być wykorzystywane jedynie do celów informacji genealogicznych. Niedopuszczalne jest umieszczanie danych z tej bazy w jakichkolwiek komercyjnych bazach danych oraz używane w innych nikomercyjnych bazach bez zgody redaktora bazy czyli mnie.

Jeżeli jesteś na liście przodków a z jakiegokolwiek powodu nie życzysz sobie tego - napisz do mnie, usunę informacje o twojej osobie

Nie odpowiadam w żaden sposób za kompletność i poprawność zawartych tu danych. Dane nie były konsultowane z osobami zamieszczonymi w bazie, duża szansa, że zawierają błędy i nieścisłości. Mogą być nawet w z pozoru oczywistych miejscach - po prostu ogrom roboty nie pozwala dokładnie

Znalazłeś błędy, braki? napisz do mnie i podaj pełne ifnormacje (patrz niżej).


idz do gory

Zgłaszanie rozszerzeń / błędów

Jeżeli znalazłeś błąd lub chcesz zgłosić rozszerzenie danych z drzewa - napisz do mnie. Podaj następujące dane:

Jeżeli zgłaszasz nową osobe:
Imiona i Nazwisko osoby o której piszesz,
Nazwisko Panieńskie,
Gdzie żył (a) - gdzie był dom rodzinny i gdzie potem mieszkał(a)
Opis - kilka zdań co robił, tak, aby można go było zidentyfikować (tj. odróżnić od innych osób o tym samym imieniu i nazwisku)

Kto był jego współmałżonkiem -> imię, nazwisko i numer z bazy bądź informacje jeżeli nie ma go w bazie
Kto był jego ojcem -> j.w.
Kto był jego matką -> j.w.

Jeżeli zgłaszasz poprawki do opisów w bazie:
Podaj imiona, nazwisko osoby której dane poprawiasz i KONIECZNIE jej numer z drzewa, numer występuje zawsze w nawiasach po imionach i nazwiskach.
Opisz również oczywiście co napisałem źle i jak powinno być poprawnie.


idz do gory

Drzewo Genealogiczne w formie jednej strony offline lub plików RTF

Mogę Ci przesłać interaktywne drzewo genalogiczne w formie jednej dużej strony www zawierającej wszystkie osoby (na stronie tej działają wszelkie odnośniki). Stronę taką można przeglądać offline. Mogę Ci również przesłać drzewo w formie plików RTF (dające się wczytać do Microsoft Word) zawierające informacje nadające się bezpośrednio do wydruku. Pliki te zawierają trochę więcej informacji niż jest umieszczone na stronach www. Jeżeli chcesz otrzymać takie informacje: napisz do mnie emaila.


idz do gory

(c) by Marcin Gosiewski